สุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่การไม่มีโรคหรือการเจ็บป่วย

โดย: ukjhm [IP: 185.212.111.xxx]
เมื่อ: 2022-12-22 15:17:47
สุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่การไม่มีโรคหรือการเจ็บป่วย แต่เป็นสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมที่ดีซึ่งหมายถึงการรับประทานอาหารที่สมดุลออกกำลังกายเป็นประจำ สุขภาพที่ดี หลีกเลี่ยงยาสูบและยาเสพติด และพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายของเราเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ต้องการความสมดุลของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำเพื่อให้ทำงานได้ดี

ชื่อผู้ตอบ: