ไขมันในเลือดทำนายความเสี่ยงต่อความเสียหายของเส้นประสาทในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

โดย: ergterd [IP: 185.219.143.xxx]
เมื่อ: 2022-12-23 14:14:48
จาก 37 ล้านคนอเมริกันที่เป็นเบาหวาน มากถึง 50% อาจจบลงด้วยความเสียหายของเส้นประสาทหรือโรคเส้นประสาทจากเบาหวาน ซึ่งอาจเจ็บปวดและทำให้พิการได้แม้ว่ายาบางชนิดสามารถลดความเจ็บปวดได้ แต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดโรคปลอก ประสาท เสื่อม แข็งจากเบาหวาน เพื่อหาวิธีลดความเสี่ยงของอาการที่เป็นอันตรายการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ Michigan Medicine พบว่าตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของไขมันหลายตัวเชื่อมโยงกับการพัฒนาของโรคระบบประสาทในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ชื่อผู้ตอบ: