สตรีทั้งสองกลุ่มจะมีอาการซึมเศร้า

โดย: จจ [IP: 86.48.13.xxx]
เมื่อ: 2023-01-03 14:30:13
แม้ว่าสตรีทั้งสองกลุ่มจะมีอาการซึมเศร้าก่อนเข้าชั้นเรียนเท่าๆ กัน แต่สตรีร้อยละ 12 ที่เข้าร่วมชั้นเรียนสุขภาพรายงานว่ามีอาการซึมเศร้าปานกลางหรือรุนแรงที่เครื่องหมายแปดปี เทียบกับร้อยละ 25 ของผู้หญิงที่ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นรูปแบบที่คงเส้นคงวาตลอดหลายปีที่ผ่านมา การฝึกสติเป็นที่ทราบกันดีว่า ยา ช่วยบรรเทาความเครียดในหลาย ๆ สถานการณ์ และอาจส่งผลต่อการเผชิญความเครียดและสุขภาพอย่างมีความหมาย

ชื่อผู้ตอบ: